Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Albeřická jeskyně
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.5.2016

Albeřická jeskyně (též Hornoalbeřická jeskyně) je jednou z jeskyní u Horních Albeřic v Krkonoších.

Vstup do jeskyně je v Bischofově lomu a její součástí je největší podzemní jezero v ČR. Spolu s Krakonošovou jeskyní a devíti bývalými vápencovými lomy tvoří přírodní památku Albeřické lomy. Je součástí nejrozsáhlejší krasové oblasti v Krkonoších. Svojí délkou kolem 250 m je zároveň také nejdelší jeskyní Krkonošského národního parku. K objevení vchodu došlo při těžbě v roce 1887, ale prozkoumána byla až později. Od roku 1968 zde probíhá průzkum, přičemž se doposud podařilo zdokumentovat čtyři patra. Nejmohutnější je střední patro, kde se nacházejí dómy pospojované chodbami. Svrchní patro tvoří systém komínů a plazivek ústících do dómu. Ve spodním patře se nacházejí podzemní jezera, která navazují na trvale zatopené čtvrté patro. Jejich hloubka dosahuje až 20 metrů. Čtvrté patro dosud nebylo zcela prozkoumáno. Je jisté, že se zde nacházejí dna Závěrového jezírka i Mramorové propasti, ale zatopené chodby pokračují dál směrem do Polska.

Jeskyně se vytvořila v úzkém pruhu metamorfovaných vápenců (mramory rýchorského krystalinika). Výzdoba je většinou chudá a jedná se o odumřelou sintrovou výzdobu. Barevné krápníky se nachází v západní části jeskyně, která je ovšem špatně přístupná. Nacházejí se zde stalaktity i stalagnáty o maximální délce 25 centimetrů, stalagmity se objevují pouze výjimečně. V zimě se při vstupu tvoří ledová výzdoba.

Jeskyně slouží také jako zimoviště řady netopýrů. Těmi nejčastějšími jsou netopýr vodní, netopýr velký a vrápenec malý.

Kolem Bischofova lomu vede červená turistická značka. Vlastní jeskyně je nepřístupná, ale o možnosti prohlídek se dá domluvit na informačním centru v Horním Maršově.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Albe%C5%99ick%C3%A1_jeskyn%C4%9B

https://cs.wikipedia.org