Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Mrazové srázy u Lazen
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.5.2016

Mrazové srázy u Lazen je přírodní památka ev. č. 626 na Šumavě (Šumavské pláně) jižně od obce Strašín v okrese Klatovy. Chráněné území se nalézá na jihovýchodním okraji místní části zvané Lazny, na ssz. úbočí vrchu U Valcháře (711 m). Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je dokonale vyvinutý mrazový sráz s kamenným mořem, geomorfologickým prvkem charakteristickým pro vývoj Šumavy.

Chráněné území bylo zřízeno usnesením rady někdejšího Okresního národního výboru v Klatovech 8. dubna 1976. Jeho rozloha je 1,86 hektaru a rozprostírá se v nadmořské výšce mezi 625 a 670 m n. m.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mrazov%C3%A9_sr%C3%A1zy_u_Lazen

Mrazové srázy u Lazen (6)

https://cs.wikipedia.org