Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vehlovické opuky
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
3.7.2016

Jedná se o podzemní prostory vzniklé těžbou opuky, významné naleziště svrchnokřídových zkamenělin v uloženinách jizerského souvrství. V zimních měsících slouží jako útočiště některým druhům netopýrů a vrápenců, např. vrápence malého.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vehlovick%C3%A9_opuky

Vehlovickeopuky1l

https://cs.wikipedia.org