Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Písečný přesyp u Vlkova
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
26.7.2016

Písečný přesyp u Vlkova či Pískový přesyp u Vlkova je unikátní přírodní rezervace jižních Čech. Jedná se o vátý písek s dunami a výskytem vzácných pískomilných rostlin. Území je vyhlášeno od 21. května 1954 jako přírodní rezervace s rozlohou 0,8 ha.

V oblasti je možné pozorovat jedno z mála míst v jižních Čechách, kde se vyskytují váté písky nepokryté vegetací. Vítr transportuje nezpevněný písčitý materiál, který tvoří duny. Písčité vrcholky vystupují 4 až 6 metrů nad okolní krajinu a jsou dobře viditelné i zdálky. Písečný přesyp byl vytvořen navátím písků ke konci pleistocénu. Zdrojem písku se staly starší pleistocénní fluviální písky a štěrky.

Nachází se na severozápadním okraji CHKO Třeboňsko přibližně 4 km jihojihovýchodně od Veselí nad Lužnicí poblíž železniční trati č. 226 Veselí nad Lužnicí - Třeboň v těsné blízkosti jižního břehu Vlkovské pískovny. Kolem přírodní rezervace vede žlutá turistická cesta. Do oblasti památky v rámci její ochrany platí zákaz vstupu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_Vlkova

Písečný přesyp u Vlkova (15)

https://cs.wikipedia.org