Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kladrubská hora
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.8.2016

Kladrubská hora je přírodní rezervace v okrese Tábor. Nachází se v Křemešnické vrchovině, 0,5 km jižně od Dolních Hořic. Rezervace zahrnuje lesem porostlou vrcholovou část Kladrubské hory a především opuštěný rozlehlý tříetážový vápencový lom s okolními selskými lůmky.

Předmětem ochrany je masiv krystalického vápence, pozměněný těžební činností. Vrchol Kladrubské hory je tvořen amfibolitem. V prostoru přírodní rezervace se nevyskytuje pouze vzácná vápnomilná flóra a fauna, ale také některé minerály, jako například kalcit, křemen, prehnit, rutil, korund a další.

Nejstarší zpráva o těžbě vápence na Kladrubské hoře pochází z roku 1789. Roku 1873 zde správce chýnovského velkostatku nechal postavit moderní šachtovou vápennou pec typu Rüdesdorff. Poté byla zahájena rozsáhlejší povrchová těžba, která pokračovala až do roku 1960. Pokusy o hlubinné dobývání nebyly úspěšné. Selské lomy v okolí hlavního ložiska sloužily také k získávání stavebního kamene.

Kromě reliktů vlastních lomů lze na Kladrubské hoře najít i výsypky, zbytky provozních staveb i násep úzkokolejné dráhy pro odvoz vápence k dalšímu zpracováním v Pacově hoře a Chýnově.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladrubsk%C3%A1_hora

Nature reserve Kladrubska hora in summer 2011 (18)

https://cs.wikipedia.org