Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Boží Dar
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.8.2016

Boží Dar (německy Gottesgab) je nejvýše položené město v České republice, a dokonce i ve střední Evropě (1028 m n. m.). Leží v Karlovarském kraji, okrese Karlovy Vary v Krušných horách.

Obec, v minulosti proslulá těžbou stříbra a cínu, leží na hranicích se Spolkovou republikou Německo, v sedle mezi nejvyšší horou Krušných hor Klínovcem (1244 m n. m.) a Božídarským Špičákem (1115 m n. m.). Asi tři kilometry severovýchodně od obce leží nejvyšší hora spolkové země Sasko Fichtelberg (1214 m).

Dne 10. října 2006 byl obci vrácen status města, původně udělený roku 1533. Podle počtu obyvatel je Boží Dar třetím nejmenším městem v Česku. Žije zde zhruba 200 obyvatel.

Východně od obce poblíž hranice s Německem jsou v provozu tři větrné elektrárny, a jedna mimo provoz, která stále stojí. Dějiny

Již v roce 1517 započala v této oblasti první těžba stříbra a cínu. Poslední zbytky rudy byly vyrýžovány v horských potocích. V polovině 16. století byla objevena zlatá žíla, která však byla asi po čtyřiceti letech těžby vyčerpána. Aby byly vytvořeny odpovídající podmínky rostoucímu počtu dělníků zaměstnaných v těžbě, bylo roku 1530 nařízením saského kurfiřta ve Schwarzenberském panství založeno horní město. Odtud také pochází poněkud zvláštní název města, údajně podle výroku zeměpána: „Tento vzácný kov je vaším chlebem, je to dar od Boha!“ – Boží Dar. Dříve, podle pověsti, znělo jméno obce Wintersgrün. Roku 1547 saská horní města Boží Dar (Gottesgab) a Horní Blatná (Platten) připadla jako důsledek šmalkaldské války k Českému království.

V roce 1945 byla z města vyhnána většina českých Němců. 1. prosince 1930 žilo v Božím Daru 1048 obyvatel, 17. května 1939 to bylo 938 a 22. května 1947 již pouze 189 obyvatel. V 50. letech 20. století pozbyl Boží Dar městských práv, zpět je získal až 13. října 2006.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_Dar

Boží Dar

https://cs.wikipedia.org