Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Muckovské vápencové lomy
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
27.9.2016

Muckovské vápencové lomy je přírodní památka ev. č. 1284 poblíž obce Černá v Pošumaví v okrese Český Krumlov. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou vápencové jámové lomy po neobvyklé těžbě s působivými monumenty skalních pilířů, studijní plocha významných geologických fenoménů, zimoviště a shromaždiště 9 druhů netopýrů s dlouholetým výzkumem, botanická lokalita s chráněnými druhy rostlin.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Muckovsk%C3%A9_v%C3%A1pencov%C3%A9_lomy

Muckovské vápencové lomy (004)

https://cs.wikipedia.org