Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Chrustenická šachta
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.11.2016

Železnorudný důl Chrustenice neboli Chrustenická šachta je veřejně přístupná expozice železnorudného dolu. Nachází se v obci Chrustenice v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Důl byl v provozu od roku 1861 do roku 1965. Hlavním zde těženým minerálem byl siderit, méně hematit a chamosit, výjimečně také magnetit.

Ve své době patřil chrustenický železnorudný důl k největším a nejvýznamnější dolům v oblasti Barrandienu. Důl měl celkem 84 podzemních pater, která dosahovala až do hloubky 426 m, což je 120 metrů pod hladinou moře. V dole se v roce 1921 začaly na návrh Ing. Ladislava Hofticha razit dvě unikátní šikmé těžní jámy o sklonu 14 stupňů, které otevírají ložisko od strojovny dolu z roku 1926 z 8. podzemního patra až na 72. patro. I. vlečná jáma sahá až na 48. patro, do hloubky 240 m, a je dlouhá 974 m, II. vlečná jáma dnes již hluboko pod vodou sahá na 72. patro, o 138 m hlouběji, a je dlouhá 585 m. Dalších pomocných svážných jam bylo v dole 36 a zasahovaly až na 84. patro. Ve strojovně I. vlečné jámy se nacházel unikátní těžní stroj od firmy POHLIG, který sloužil k pohonu nekonečného těžního lana, dopravě horníků až na 48. patro a navíc poháněl řetězovou dráhu ve vstupní chodbě. Takováto podobná zařízení, ale mnohem menší, byla postavena v Berchtesgadenu v Německu a v solném dolu u Salzburgu v Rakousku, po skončení těžby bylo toto strojní zařízení celé sešrotováno, jako většina kovových strojů a nástrojů tohoto dolu. Za 104 let se v dole vytěžilo celkem 7 771 709 tun rudy.

Ruda se zpracovávala na místě pražením v pražících pecích. Po vypražení a třídění se ruda odesílala lanovou dráhou na nádraží v Loděnici, odkud se odvážela vlakem do železáren k dalšímu zpracování. Dodnes se jedné části Loděnice říká Pod lanovkou.

Dnes je veřejnosti přístupná jen velmi malá část dolu - úvodní štola, strojovna první vlečné jámy a 8. patro. Většinu důlních chodeb totiž zaplavila voda poté, co bylo na povrchu postaveno těleso dálnice D5 z Prahy do Plzně. I tak je prohlídka velmi zajímavá. V několika stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů. Je možné zhlédnout stáj pro důlní koně, odpočívárnu, prostory strojovny se šikmou těžní jámou, sklad střeliva aj. Velkou atrakcí je jízda opravdovým důlním vlakem ve speciálních vozících, kterým se říká Pullman, ve kterých se kdysi přepravovali i samotní horníci.

Zaplavený důl používali potápěči k výcviku v hloubkovém potápění.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chrustenick%C3%A1_%C5%A1achta

Chrustenicka sachta 2

https://cs.wikipedia.org