Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vrškámen
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.11.2016

Přírodní památka Vrškámen byla vyhlášena v roce 1977. Nachází se v nadmořské výšce 456 m zhruba 500 metrů jihovýchodně od středu obce Petrovice v okrese Příbram a necelých 100 m od posledních domů v obci, situovaných podél silnice č. 105 ve směru na Kojetín.

Jedná se o jedno z nejmenších chráněných území v ČR s rozlohou pouhých 863 metrů čtverečních. Nachází se na území geomorfologické jednotky Vlašimská pahorkatina. Podobně, jako v případě jiných skalních tvarů, vyskytujících se na Sedlčansku, Vrškámen vznikl selektivním zvětráváním horninového podloží. Z geologického hlediska je Vrškámen tvořen stejnou horninou, jako nedaleký viklan Husova kazatelna - durbachitem Čertova břemene. S rozměry 350 x 550 cm a výškou 320 cm je největším žulovým balvanem ve středních Čechách.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vr%C5%A1k%C3%A1men

Natural monument Vrškámen (4)

https://cs.wikipedia.org