Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pacova hora
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.12.2016

Pacova hora je přírodní rezervace v okrese Tábor. Nachází se v Křemešnické vrchovině, 2 km jihozápadně od Dolních Hořic. Rezervace navazuje na Chýnovskou jeskyni, která se nachází východně.

Historie

V oblasti Pacovy hory se od roku 1726 nacházely menší selské pece sloužící k pálení vápna, což se promítlo do názvu kopce, kde se rezervace nachází. Dříve se hoře říkalo Pecova hora, nicméně v čase se název změnil na Pacova hora.[1] Samotné chráněné území bylo na lokalitě vyhlášeno nařízením číslo 2/02 Okresního úřadu v Táboře 22. listopadu 2002 s datem účinnosti od 7. prosince 2002. V roce 2009 byl na lokalitě proveden invertarizační průzkum zaměřený na entomologii.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je celostátně významné mineralogické naleziště s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů.

Mineralogická lokalita

Výčet minerálů z Pacovy hory včetně Chýnovské jeskyně zahrnoval k roku 2009 celkem 73 druhů (např. korund, spinel, kyanit, zoisit, anortit, rutil, Cr-muskovit, pargasit, dravit, palygorskit, arsenopyrit, magnetit, záhněda, kalcit, albit, ilmenit, stilbit, granát). V opuštěném vápencovém lomu zůstal ve východní stěně zachován instruktážní řez horninami pestré skupiny moldanubika, mineralogický výzkum lokality navíc prokázal zastoupení několika typů minerálních paragenezí.

Těžba vápence

Základ lomu na Pacově hoře vznikl v roce 1857, kdy bylo místní ložisko vápence otevřeno lomovou stěnou v celé výšce kopce. V 60. letech 20. století byla těžba vápenců zastavena a v lomu se až do roku 1998 těžily suroviny na výrobu drceného kameniva. Název Pacovy hory pochází z původního „hora Pecová“, neboť zdejší krystalické vápence se zřejmě již od 15. století zpracovávaly v mnoha vápenných pecích.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pacova_hora

Nature reserve Pacova hora in summer 2011 (12)

https://cs.wikipedia.org