Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Motolský ordovik
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.1.2017

Motolský ordovik je chráněné území vyhlášeno jako přírodní památka od 1. září 1988 vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP. Jedná se o nejmenší chráněné území v Praze o rozloze 0,2 ha ležící v nadmořské výšce 336 až 338 m n. m. Údolí se nachází na západním okraji Prahy mezi Motolem a Stodůlkami nedaleko od největší pražské nemocnice Motol a přibližně 200 m od nadjezdu nad Bucharovou ulicí. Jedná se o významný geologický profil zářezu železniční tratě Praha-Slaný. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Přírodní památka Motolský ordovik má severní hranici s přírodní památkou Kalvárie v Motole, a proto tyto dvě PP mají částečně společné ochranné pásmo. Toto území má význam především jako geologický úkaz profilu dobrotivského a berounského stupně ordoviku, který má bohaté naleziště trilobitů a hyolitů.

V sedmdesátých letech 19. století vznikl při budování buštěhradské železniční dráhy v terénu zářez, čímž došlo ke vzniku význačného geologického profilu s odkrytými vrstvami břidlic. Motolský ordovik v zimě

Toto území patří k českému masivu, konkrétně oblasti bohemikum. Z geologického hlediska se jedná o oblast Barrandien. Jedná se o vrstvy na rozhraní dobrotiv – beroun z geologického útvaru starších prvohor - ordovik, které mají odkrytý charakter. Rozhraní dobrotiv – beroun je vyjádřeno ve dvou základních faciích – břidlice a křemence. Svrchní polohy dobrotivského souvrství jsou zastoupeny dobrotivskými břidlicemi a spodní polohy libeňského souvrství – libeňskými břidlicemi a řevnickými křemencemi. Řevnické křemence dosahují mocnosti 15 – 40 m. To jsou bělošedé, deskovité až lavicovité křemence. Druhá facie jako libeňské břidlice je představená černými, jílovými břidlicemi se slabou prachovou příměsí.

Geologický profil představuje jedno z míst v pražské pánvi s poměrně hojnou faunou i mikrofaunou. Pro tuto lokalitu typickým druhem z trilobitů je Placoparia (Coplacoparia) borni, kterou dost těžce nalézt. Dalšími typickými druhy pro svrchní část dobrotivského souvrství jsou Pragolithus praecedens, Nobiliasaphus repulsus, Cyclopyge bohemica, Mytocephala mytoensis a Selenopeltis kamila.

Fauna trilobitů je doplněna méně hojnými ramenonožci Eumorpholites hanusi, Paterula circina a Ptychopeltis salopiensis. Ze zástupců konulárii zde najdeme Plectoconularia sp. a Pseudoconularia grandissima, jednoho zástupce gastropoda – Sinuites sowerbyi, graptolita – Cryptograptus tricornis a zástupce korýše – Caryocaris wrighti.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Motolsk%C3%BD_ordovik

Motolsky ordovik

https://cs.wikipedia.org