Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zebín
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
18.1.2017

Zebín je přírodní památka a zároveň výrazný kuželovitý neovulkanický kopec (399 m n. m.) vytvořený z komínové brekcie, vypreparované z křídových slínovců. Tato čedičová kupa se nachází v Jičínské kotlině asi půl kilometru západně od Valdic a přibližně 2 km severovýchodně od Jičína (na jeho katastrálním území.). Na jejím vrcholku stojí barokní kaple sv. Maří Magdaleny z roku 1700.

Ve vyhlášce ONV v Jičíně z roku 1980 je jako důvod zařazení Zebína mezi chráněné přírodní výtvory uvedena ochrana čedičové dominanty s výskytem teplomilné květeny. V pozdější vyhlášce z roku 1999 je účel vyhlášení přírodní památky specifikován ve smyslu ochrany čedičové kupy s uzavřenými bloky porcelanitu se zbytkem původního lesního společenstva s výskytem jilmu.

Zebín je erozní relikt tufového kužele, který vznikl freatomagmatickou erupcí při kontaktu vystupujícího magmatu s povrchovou vodou. Pyroklastika jsou proniknuta žilou kompaktního bazanitu s hojnými xenolity pláště.

Rozsáhlý křídový podstavec je na severním svahu porušen sesuvy. Na příkrých svazích porostlých travinnou vegetací jsou místy malé vulkanitové skalky a výchozy. Na západním svahu je opuštěný kamenolom. Vrch je nezalesněný.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zeb%C3%ADn

Zebín 217

https://cs.wikipedia.org