Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pfarrerb
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
1.2.2017

Pfarrerb je přírodní památka vyhlášená v červnu 2013 a nachází se na území CHKO Jeseníky asi 1 km severovýchodně od kostela v Sobotíně. Zaujímá plochu 0,32 ha a předmětem ochrany je ukázka mineralizace alpského typu s výskytem četných druhů minerálů, zvláště epidotu.

Minerál epidot je hlavním objektem zájmu hledačů, kteří lokalitu Pfarrerb dlouhodobě překopávají a často narušují již beztak vytěžené mineralizované pukliny. Kromě epidotu jsou na lokalitě k vidění i jiné druhy minerálů např. albit nebo prehnit. Všechny významnější nálezy jsou uloženy v muzejních a univerzitních sbírkách např. ve Vídni, Bonnu, Wroclavi, Praze, Brně nebo ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

Historie mineralogického naleziště sahá do roku 1864, kdy bylo náhodně odkryto při budování cesty k nedalekému lomu. Místo bylo několikrát prozkoumáváno a překutáváno, naposledy v roce 1994. V roce 1997 byla Správou CHKO Jeseníky a Vlastivědným muzeem Olomouc vybudována "Mineralogická naučná stezka Sobotín – Maršíkov", která má své první zastavení právě u naleziště Pfarrerb. Důvodem vyhlášení přírodní památky je jednak její ochrana před nevhodnou činností člověka, ale především její vědecký význam: Pfarrerb patří mezi nejvýznamnější naleziště mineralizace alpského typu v České republice i v Evropě a jedná se o proslulou exkurzní lokalitu.

Geologicky je Pfarrerb součástí sobotínského amfibolitového masivu, který je řazen k desenské skupině - jedné z regionálně-geologických jednotek silezika tvořící geologické podloží Jeseníků.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pfarrerb

PP Pfarrerb

https://cs.wikipedia.org