Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Břidličná (přírodní rezervace)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
8.2.2017

Břidličná je přírodní rezervace ev. č. 12862 poblíž obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, v okolí stejnojmenné hory. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.

Důvodem ochrany jsou kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a s výskytem vzácných a silně a kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99idli%C4%8Dn%C3%A1_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

BridlicnaPolygony

https://cs.wikipedia.org