Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rudolfovský rudní revír
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
22.4.2017

Rudolfovský rudní revír je bývalá oblast těžby stříbra v pruhu asi 13 km dlouhém a kolem 1 km širokém na západním svahu Lišovského prahu, východně od Českých Budějovic.

Revír se táhne od Velechvína na severu přes Jelmo, Libníč, Hůry, Adamov, Rudolfov, Hlincovou Horu, Dubičné, Dobrou Vodu a Doubravici k Vidovu na jihu.

První osamocená zpráva o dolování u dnešního Rudolfova pochází již z roku 1385, ovšem skutečná těžba v rudolfovském revíru začala probíhat od roku 1544. Druhá polovina 16. století byla nejvýznamnějším obdobím v celé historii revíru, neboť doly v té době přinášely značné zisky. Dolování provozovala většinou drobná těžařstva zámožnějších měšťanů. V roce 1570 voda zatopila hlavní báňská díla v Rudolfově a Adamově až do výšky 120 m a vlastní těžba se přesunula na sever do okolí Libníče a v revíru získali rozhodující vliv Rožmberkové a Jan Hölzl ze Sternsteinu. Když v roce 1611 Petr Vok zemřel, činnost v rudolfovských dolech téměř utichla. V témže roce zanikla i českobudějovická mincovna, která po celou dobu své činnosti zpracovávala výhradně stříbro z rudolfovských dolů, z něhož razila především tolary a jejich části. V červnu 1619 do nechráněného Rudolfova vtrhl prapor městské obrany z Českých Budějovic a císařské vojsko zpustošilo sousední Adamov a okolní vesnice. V Rudolfově z 250 tehdejších domů zůstalo stát jen kolem 40. V prosinci 1620 císař Ferdinand II. převedl město Rudolfov včetně privilegií svobodného horního města do majetku královského města České Budějovice. Českobudějovičtí provozovali důlní činnost jen pro udržení nemalých finančních úlev (nemuseli odvádět daň z vaření piva a z prodeje vína, město mělo také právně zajištěnu bezplatnou dodávku dolového dříví z hlubockých lesů) a rozsah prací na dolech byl nepatrný. Očekávané oživení nepřineslo ani propojení Eliášovy dědičné štoly se šachtou sv. Floriána v roce 1725.

K výraznějšímu oživení důlní činnosti došlo v roce 1767, kdy byla část podílů převedena na stát, ovšem v březnu 1783 byly práce na obnově starých dolů předčasně ukončeny. V dalších letech pokračovalo dolování jen v nepatrném rozsahu. Poslední vlastník důlních podílů ing. Rudolf Hausser v roce 1928 definitivně uzavřel těžní jámu a pozemky příslušející k cechu sv. Eliáše rozparceloval.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfovsk%C3%BD_rudn%C3%AD_rev%C3%ADr

Silver-41409

https://cs.wikipedia.org