Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Sluňáky
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
13.5.2017

Sluňáky je přírodní památka ev. č. 399 jihovýchodně od obce Rokle v okrese Chomutov při silnici II/224. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany jsou křemencové balvany s typickým zvětralým povrchem – jeden z posledních výskytů křemenců roztroušených volně na povrchu a mělce pod povrchem.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slu%C5%88%C3%A1ky

Přírodní památka Sluňáky u Rokle 2014-04-13 1

https://cs.wikipedia.org