Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Skalka u Žehušic
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
10.7.2017

Přírodní památka Skalka u Žehušic je chráněné území v okrese Kutná Hora ležící v ohybu řeky Brslenky vlevo od silnice Rohozec - Žehušice. Předmětem ochrany je několik malých jámových lomů, které odhalují křídový útes, na němž jsou patrné prvky abraze a je nalezištěm druhohorních zkamenělin. Zatopený lom je významným útočištěm fauny stojatých vod. Území se nachází na vedlejším vrcholku vyššího jihovýchodního vrcholu Žehušická skalka (225 m n. m.).

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_u_%C5%BDehu%C5%A1ic

PP Skalka u Žehušic 16

https://cs.wikipedia.org