Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stébelnatá rula
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
6.9.2017

Přírodní památka Stébelnatá rula byla vyhlášena v roce 1977 a nachází se v k. ú. obce Doubravčany. Důvodem ochrany je ukázka stébelnaté struktury ruly kutnohorského krystalinika.

Stěna lomu dosahuje 7 metrů a jasně je zde patrná stébelnatá textura připomínající zkamenělé dřevo. Textura vznikla tlakem ve velkých hloubkách, kdy došlo k roztavení a opětovnému vykrystalizování minerálů. Tmavé (biotit, amfibol) a světlé (živec, křemen a muskovit) minerály vytváří několik metrů dlouhá stébla, silná maximálně 3 mm.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9belnat%C3%A1_rula

Stebelnata rula 03

https://cs.wikipedia.org