Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jeskyně pod Sněžníkem
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
13.9.2017

Jeskyně pod Sněžníkem je přírodní památka ev. č. 2010 poblíž obce Jílové v okrese Děčín. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Labské pískovce. Důvodem ochrany je unikátní geologický jev – systém podzemních pseudokrasových dutin – spojený s fluoritovou mineralizací. Oblast není veřejnosti v současnosti přístupná, vchod je zabezpečen dveřmi s mřížemi, jelikož podzemí je hojně využíváno netopýry k přezimovávání.

Přírodní památka se nachází v prostoru žilného uzlu 4 v jehož rámci se nachází 15 podzemních prostor. Tento uzel byl zpřístupněn vodorovnou štolou.

Výskyt fluoritu v oblasti byl popsán již na počátku 20. století Josefem Emanuelem Hibschem, nicméně se samotnou těžbou zde bylo započato až v roce 1955. Těžba probíhala do roku 1957, kdy došlo k vytěžení prvního ložiska. Po dalším ložiskovém průzkumu byla těžba roku 1968 obnovena za pomoci hlubinných štol ražených z úpatí Sněžníku. Těžba zde pak probíhala až do roku 1993, kdy začal její útlum. Snahy vyhlásit v lokalitě chráněné území probíhaly od roku 1994 až do roku 1997. Přírodní památka byla vyhlášena 10. ledna 1999 Správou CHKO Labské pískovce.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_pod_Sn%C4%9B%C5%BEn%C3%ADkem

Nature monument Jeskyně pod Sněžníkem in summer 2014 (5)

https://cs.wikipedia.org