Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Jarcovská kula
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.9.2017

Přírodní památka Jarcovská kula (také Jarčovská kula nebo Jarčovská gula) je tvořena pískovcovým skalním výchozem nalézajícím se nad levým břehem Vsetínské Bečvy asi 0,5 km jihozápadně od středu obce Jarcová v severovýchodním výběžku Hostýnských vrchů.

Vyhlášení této skály Přírodní památkou mělo za cíl ochránit tuto významnou dominantu - skalní věž o výšce 8 m s ojedinělým výhledem do okolní krajiny.

Říká se, že toto osamělé skalisko upadlo čertovi, který nedaleko stavěl hráz (také se uvádí, že se snažil obrátit tok říčky). Vše měl dokončit do zakokrhání kohouta. Avšak kohout zakokrhal dříve, než čert stihl dopravit poslední kámen (skálu) na potřebné místo a v letu mu upadl.

Přírodní památku tvoří izolovaná skála o výšce asi 8 m z hrubozrnného pískovce a slepence vyčnívající z podkladních vrstev spodně paleocenního stáří.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jarcovsk%C3%A1_kula

Jarcovská kula (09)

https://cs.wikipedia.org