Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Děvín a Ostrý
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
19.10.2017

Děvín a Ostrý je přírodní památka ev. č. 1794, která se nachází v okrese Česká Lípa jihovýchodně od obce Hamr na Jezeře na území Ralské pahorkatiny. Zahrnuje i sousední vrchol Schachtenstein a společně se jedná o trojici kopců, kde probíhala ve středověku těžba železné rudy.

Na dnes opět zalesněném území ve východní části okresu Česká Lípa, na jih od obce Hamr na Jezeře bylo vyhlášeno několik přírodních památek. Jedna z nich je tvořena trojicí samostatných kopců - Děvín 421 m n. m. se zříceninou hradu Děvín, Hamerský Špičák čili Ostrý – 452 m n. m. a Schachtenstein 372 m n. m. Všechny kopce jsou na katastru obce Hamr na Jezeře. Blízko jsou další přírodní památky - Divadlo, Široký kámen, Rašeliniště Černého rybníka a Stohánek. Všechny se dají projít po okružní zeleně vyznačené turistické cestě z Hamru dlouhé 9 km.

Ochrana v přírodní rezervaci se týká vrcholové bučiny, reliktního boru a ukázek středověké těžby železné rudy. Chráněná plocha se rozprostírá na ploše 33,7 ha ve výšce 335 až 452 m. n.m. Těžba zde probíhala v 17. a 18. století a zůstaly po ní zachovány štoly, studny, vytěžené příkopy. Kopce byly kvůli těžbě odlesněny, dnes jsou již zarostlé, mimo stromů se zde vyskytuje řada chráněných bylin. Žijí zde ve velkém i netopýři (7 druhů) a ptactvo, obojživejníci, měkkýši a mnoho druhů hmyzu. Území bylo mnoho let ve vojenském výcvikovém prostoru Ralsko.

Potřebnou dokumentaci zaregistroval Okresní úřad Česká Lípa 5. ledna 1996, platná je od 20. ledna 1996, což je datum vyhlášení památky Děvín, Ostrý a Schachtstein [sic]. Památku má na starosti Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím své Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR - AOPK Ústí nad Labem. V roce 2012 došlo k přehlášení chráněného území, které nově pod názvem Děvín a Ostrý vyhlásil Liberecký kraj k 14. srpnu 2012.

V září 2013 převzal do své správy starou štolu Hornicko-historický spolek pod Ralskem se záměrem ji obnovit a zpřístupnit za určitých podmínek veřejnosti.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bv%C3%ADn_a_Ostr%C3%BD

PP ostrý 3

https://cs.wikipedia.org