Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Krkanka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.11.2017

Krkanka je přírodní rezervace ev. č. 1576 poblíž obce České Lhotice v okrese Chrudim. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Železné hory.

Důvodem ochrany je morfologicky členité území s hlubokým kaňonem řeky Chrudimky a jejich přítoků. Území se vyznačuje řadou geomorfologických jevů (mrazové sruby, kamenná moře, sutě, balvanitá řečiště, vodopád na jednom z přítoků Chrudimky) dále pak zastoupení přirozených lesních společenstev s bohatým výskytem řady botanických a zoologických druhů. Území je hnízdištěm výra velkého. V rezervaci bylo zjištěno 499 druhů motýlů, během výzkumu v roce 1996 jich bylo zjištěno 405 v 11486 jedincích.[1]

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Krkanka

Krkanka 01

https://cs.wikipedia.org