Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Vápenka (přírodní rezervace)
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
20.12.2017

Vápenka je přírodní rezervace na severu České republiky, v Ústeckém kraji, ve východní části okresu Děčín, jihozápadně od města Krásná Lípa. Nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Předmětem ochrany jsou druhově bohaté lesní porosty květnatých bučin, které rostou na jurských vápencích na jižním svahu Vápenného vrchu.

Tato geologicky unikátní oblast leží na lužickém přesmyku, kde se stýkají žulové horniny lužického plutonu, křídové pískovce a na povrch vyvlečené malé kry jurských a permských hornin, kterými v třetihorách pronikly čedičové vulkanity. Na území rezervace tak došlo k jedinečnému styku všech geologických jednotek vyskytujících se v severních Čechách.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1penka_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Vápenkales

https://cs.wikipedia.org