Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Čedičové varhany u Hlinek
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.2.2018

Čedičové varhany u Hlinek jsou přírodní památka jihozápadně od Hlinek v okrese Karlovy Vary. Lokalita se nachází pod kótou Hůrka (817 metrů). Předmětem ochrany je stěna bývalého lomu s čedičovými sloupy, které jsou klasickou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče a jsou ve Slavkovském lese ojedinělé. Čedičové sloupy se směrem k vrcholu mírně milířovitě sbíhají. Přírodní památku vyhlásila Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, která o území zároveň pečuje.

Geologie

Lokalita je zaniklou třetihorní sopkou starou přibližně 22 milionů let. Sloupcovitá odlučnost je výsledkem smršťování a chladnutí lávy, která může za specifických podmínek utuhnout do podoby šestihranných sloupů, tzv. varhan.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cedi%C4%8Dov%C3%A9_varhany_u_Hlinek

PP Čedičové varhany u Hlinek - detail stěny

https://cs.wikipedia.org