Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Zlatý kůň
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
25.2.2018

Národní přírodní památka Zlatý kůň se nachází v jižním sousedství obce Koněprusy, asi 5 km jižně od okresního města Beroun. Chráněné území je ve správě AOPK ČR - regionálního pracoviště Střední Čechy.

NPP Zlatý kůň byla vyhlášena v roce 1973 na rozloze 37 ha k ochraně vápencového masivu s krasovými jevy (závrty, škrapy) a rozsáhlým jeskynním systémem Koněpruských jeskyní. Svůj název dostala podle pověsti.

V minulosti zde probíhala těžba vápence v několika lomech, v současnosti je těžba zastavena. Těžbou byly odkryty zajímavé geologické profily. Koněpruský vápenec se zkamenělinami - především mechovky a ramenonožci

NPP Zlatý kůň je považována za lokalitu s nejbohatším výskytem staroprvohorních zkamenělin. NPP Zlatý kůň je spojena naučnou geologickou stezkou s PR Kobyla.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_k%C5%AF%C5%88

KoneprusyZlatyKun

https://cs.wikipedia.org