Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Štola Marie Pomocná
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.3.2018

Štola Marie Pomocná je přírodní památka ev. č. 5656 zhruba 4 km jižně od města Zlaté Hory v okrese Jeseník v Zlatohorské vrchovině. Přírodní památku spravuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Štola Marie Pomocná (původní německý název Maria Hilfe) je pozůstatkem těžby zlatonosných a měděných rud v oblasti Zlatohorského rudního revíru. V důsledku hornické činnosti vznikly podzemní prostory, které slouží jako přechodný úkryt a zimoviště letounů i dalších druhů živočichů. Povrchový areál Panny Marie Pomocné III je součástí Zlatohorské naučné stezky a je zařazen mezi kulturní památky.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tola_Marie_Pomocn%C3%A1

Pp Štola Marie Pomocná (2)

https://cs.wikipedia.org