Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Pískovna u Dračice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
12.3.2018

Důvodem ochrany jsou unikátní geologicko-geomorfologické jevy na bázi kvartérních sedimentárních vrstev, xerotermní biotopy skalních výchozů, drobné mokřadní biotopy na dně pískovny a na ně vázaná rost. i živ. společenstva s výskytem ohrož. druhů...

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADskovna_u_Dra%C4%8Dice

Pískovna u Dračice 08

https://cs.wikipedia.org