Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Liptáňský bludný balvan
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
19.3.2018

Liptaňský bludný balvan je přírodní památka ev. č. 215 poblíž obce Liptaň v okrese Bruntál. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je zachování bludného balvanu jako významného dokladu kontinentálního zalednění severní Moravy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipt%C3%A1%C5%88sk%C3%BD_bludn%C3%BD_balvan

Bludný balvan - Liptaň

https://cs.wikipedia.org