Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Písečný přesyp u Píst
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.4.2018

Písečný přesyp u Píst je přírodní památka ev. č. 309, která se nachází na východním okraji Přírodního parku Kersko-Bory v katastrálním území Písty u Nymburka v okrese Nymburk, kraj Středočeský. Správa AOPK Praha. Nově vyhlášena Nařízením Středočeského kraje č. 15/2012, kterým zároveň byla zrušena původní vyhlašovací vyhláška MŠVU z roku 1951.

Důvodem ochrany jsou otevřené trávníky kontinentálních dun, s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) a psinečkem obecným (Agrostis capillaris), spolu s ohroženými a zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů vázaných na prostředí vátých písků a geologický fenomén vátých písků jako takový.

Od roku 2009 je území prohlášeno též evropsky významnou lokalitou Natura 2000.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADse%C4%8Dn%C3%BD_p%C5%99esyp_u_P%C3%ADst

Pisty pisecny presyp

https://cs.wikipedia.org