Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Žraločí zuby
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
16.4.2018

Přírodní památka Žraločí zuby se nachází ve Vrapickém lese ve východní části statutárního města Kladna ve Středočeském kraji. Zaujímá prostor drobného opuštěného buližníkového lomu na mírném návrší nad pravým břehem Dřetovického potoka, zhruba 3 km zjz. od kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích. Přírodní památku má v péči Krajský úřad Středočeského kraje. Předmět ochrany

Chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1995 a později poněkud rozšířeno; nejnovější vymezení tak pochází z roku 2008. Předmětem ochrany celé přírodní památky jsou paleontologické nálezy zkamenělých zbytků organismů z geologické éry druhohor – křídy. Z geologického hlediska se jedná o sedimenty spodnoturonského moře usazené na starší povrch tvořený abradovanými proterozoickými horninami. V lokalitě byly zjištěny pozůstatky (zuby, obratle a koprolity) nejméně 12 druhů žraloků, dále dírkonošců, mlžů, hvězdic a mořských hub.

Lokalita je situována uprostřed lesního porostu, přístup k ní vede pouze po neznačených pěšinách (místem sice prochází naučná stezka Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku Vrapice - Čabárna, její značení v terénu je však řídké a orientačně spíše nedostačující).

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDralo%C4%8D%C3%AD_zuby

PP Zraloci zuby Vrapice CZ 118

https://cs.wikipedia.org