Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Skryjsko-týřovické kambrium
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
23.4.2018

Skryjsko-týřovické kambrium je přírodní památka, která se nachází v okrese Rakovník v katastru obcí Hřebečníky, Skryje nad Berounkou a Týřovice nad Berounkou. Leží na území CHKO Křivoklátsko a Ptačí oblasti Křivoklátsko a skládá se ze dvou částí, oddělených tokem řeky Berounky. Chráněné území je ve správě AOPK ČR - regionálního pracoviště Střední Čechy.

Předmětem ochrany jsou paleontologické a geologické lokality kambrické fosilní fauny ve skryjsko-týřovické oblasti Barrandienu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skryjsko-t%C3%BD%C5%99ovick%C3%A9_kambrium

Skryjsko-tyrovicke kambrium (1)

https://cs.wikipedia.org