Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Důl Schweidrich
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.4.2018

Důl Schweidrich se nachází v lesích jižně od města Šluknov, v severním (Šluknovském) výběžku okresu Děčín v Ústeckém kraji. Důl Schweidrich je zároveň také jedním ze zastavení na Kunratické naučné stezce (někdy je nazývána Lesnická), která byla zřízena Střední lesnickou školou ve Šluknově. Stezka byla slavnostně otevřena 10. června 2011.

Důl Schweidrich je tvořen horní štolou se systémem dobývek a základek, dále odvodňovací štolou, která byla vyražena asi o 15 metrů níže, a 44 metrů dlouhou střední štolou, která končí u zasypané šachty. Ložisko se nachází po obou stranách silnice Šluknov – Staré Křečany, 2,2 km jižně od Šluknova.[2]

Během pěti století v této lokalitě vznikl systém propojených štol a šachet. Celková délka chodeb činila 408 metrů. Lokalita je zajímavá i mineralogicky – vyskytuje se zde pyrhotin, chalkopyrit, pyrit, petlandit, ilmenit, millerit, ryzí měď, magnetit, limonit, hematit, galenit, sádrovec, malachit, azurit a melanterit.

První zmínky o „stříbrném dole na Schweidrichu“ (jméno pochází od názvu kopce, na jehož úbočí se důl nachází) jsou z druhé poloviny 15. století. Důkazem o dolování v této oblasti jsou i privilegia českého krále Vladislava Jagellonského z let 1484 a 1509, udělená Hugovi von Schleinitz a jeho synovi Georgovi (Jiřímu). V prvopočátcích se zde ale patrně jednalo pouze o povrchovou těžbu. O ražbě štoly se hovoří až v 16. století, konkrétně ve zprávě z roku 1557. Další zmínka o dolu se objevuje v letech 1611–1623, kdy se chalkopyrit ze šluknovského dolu Schweidrich používal v nedaleké Lipové k výrobě modré skalice. V průběhu třicetileté války byl důl opuštěn.[3] V dole byla obnovena těžba až v letech 1835–1923, kdy se zde těžil hlavně pyrhotin a chalkopyrit a také niklová ruda. Další průzkumné práce v této lokalitě probíhaly po roce 1953, výsledek ale nebyl pozitivní. Naposledy byl v dole na Schweidrichu proveden Geologickým průzkumem Praha laboratorní výzkum upravitelnosti měděných a niklových rud roce 1962.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Schweidrich

Schweidrich V

https://cs.wikipedia.org