Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Svatý Bernard
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
21.5.2018

Svatý Bernard je přírodní památka ev. č. 1317 poblíž obce Chudenín v okrese Klatovy. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany jsou skalní výchozy amfibolického gabroneritu, typová lokalita kdyňského masívu. Na místě se nalézá uskupení kamenů a skalek, které připomíná svatyni se dvěma menhiry uprostřed. V minulosti byly do těchto kamenů vsazeny tabule na památku padlých ve světových válkách, obnovené cedule jsou na kamenech znovu umístěny. Podle psychotroniků se jedná o místo se silnou zemskou energií.

Několik desítek metrů od přírodní památky stojí Medvědí kaple sv. Bernarda. Ta pochází z konce 18. století. V roce 1719 měl být v těchto místech napaden Georg Kohlbeck z Liščí medvědem. Po nelehkém boji medvěda usmrtil a z vděčnosti dal na místě postavit kapli. Kaple byla po roce 1948 ponechána svému osudu a obnovena v roce 1991. Tehdy byly u kaple rovněž upraveny tři kříže.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Bernard_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

PP Svaty Bernard 20170414 - 05

https://cs.wikipedia.org