Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Větrušické rokle
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
5.6.2018

Větrušické rokle je národní přírodní rezervace v okresu Praha-východ ležící na pravém břehu řeky Vltavy poblíž obce Větrušice. Chráněné území je v péči AOPK ČR - regionálního pracoviště Střední Čechy. Nejbližším zastavěným územím je město Libčice nad Vltavou na protilehlém břehu řeky.

Dříve bylo území Větrušických roklí, které má charakter slunných skalnatých strání, využíváno k pastvě, což usnadnilo výskyt rozmanitých bylin. Rezervace byla vyhlášena roku 1969 na území o rozloze asi 25 hektarů za účelem ochrany rostlinného společenství typu skalní stepi a lesostepi. Skály tvoří horniny spilit a buližník; z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje například kavyl Ivanův, bělozářka liliovitá, pilát lékařský, třemdava bílá, koniklec luční, tařice skalní, zlatovlásek obecný aj.

Ochranným pásmem NPR Větrušické rokle prochází navrhovaná severní trasa dálnice D0, tj. součásti silničního okruhu okolo Prahy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Btru%C5%A1ick%C3%A9_rokle

Větrušice, Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

https://cs.wikipedia.org