Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Průchodnice
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
25.6.2018

Průchodnice je přírodní rezervace v okrese Prostějov. Byla zřízena vyhláškou ONV v Prostějově ze dne 31. 10. 1985. Předmětem ochrany je skalisko budované devonským vápencem s jeskyní a dvěma branami.

Přírodní rezervace Průchodnice, vyhlášená roku 1985 na rozloze cca 21 hektarů se nachází v jižní části Zábřežské vrchoviny, asi 5,5 km severně od města Konice při silnici mezi Hvozdem a Ludmírovem. Na stejnojmenném kopci (534 m n. m.) porostlém bukovým lesem vystupují z podloží dva vápencové skalní útvary. Větším z nich, dlouhým asi 60 m a vysokým v nejvyšším místě od úpatí asi 12 m, prochází tři chodbovité jeskyně, které jsou však bez krápníkových ozdob. Jelikož lze dvěma z nich pohodlně projít celým skalním masívem, dostalo podle toho toto místo i útvar přiléhavý název Průchodnice. Tyto malé jeskyně bez krasové výzdoby zůstávají logicky ve stínu nedalekých nádherných jeskynních komplexů Javoříčka a Mladče. V každém případě stojí za návštěvu, a to i proto, že v okolí byly nalezeny pozůstatky pravěkého osídlení s kosterními pozůstatky čtvrtohorních zvířat, zbytky keramických nádob a další důkazy pravěkého osídlení.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFchodnice

Přírodní rezervace Průchodnice, okres Prostějov (09)

https://cs.wikipedia.org