Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Čertova hráz
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
3.7.2018

Čertova hráz je přírodní památka ev. č. 634, na katastrálním území Kozojedy u Kralovic a Lednice v přírodním parku Rohatiny, ve východní části okresu Plzeň-sever. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Předmětem ochrany je dokonale vytvořený okrouhlík z fylitových hornin v hluboce zaříznutém meandrujícím údolí Kralovického potoka.

Ke svému názvu přišel útvar údajně takto: Kdysi dávno nesl lednický sedlák Martinec prázdné pytle do mlýna, aby si v nich přinesl semleté obilí. Na cestě k mlýnu najednou spatřil ležet zajíce. Sehnul se, zajíce strčil do jednoho z pytlů a pokračoval dál do mlýna. Po chvíli zaslechl podivné volání: „Michli, Michli…“ a za chvíli znovu. V tom se z pytle ozvalo: „Martinec mně nese v pytli!“ Sedlák Martinec se v údivu rozhlížel, když na hrázi uviděl stát čerta, který volal Michala. Praštil s pytlem a z údolí utekl. Od těch dob se tomuto místu prý říká U Čertovy hráze. V okolí se nacházejí štoly a haldy po těžbě vitriolové břidlice. Štoly jsou v současnosti obývány několika druhy netopýrů, haldy zarůstá vegetace.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certova_hr%C3%A1z

PP Čertova hráz 2017-05-19 Okrouhlík

https://cs.wikipedia.org