Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kienberg
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.8.2018

Kienberg je přírodní památka ev. č. 1779 východně poblíž obce Mikulov v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Chráněné území je ve správě AOPK ČR - Regionálního pracoviště Jižní Morava.

Předmětem ochrany je opuštěný lom, který je bohatým nalezištěm fosilií. Jedná se o paleontologické naleziště miocénní fauny evropského významu. Pro lokalitu jsou charakteristická stepní lada s roztroušenými křovinami s výskytem zvláště chráněných a ohrožených teplomilných druhů rostlin a živočichů. Zároveň se jedná o biotop druhů ptačí oblasti a ukázku typického krajinného prvku území CHKO Pálava.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kienberg

Kienberg (008)

https://cs.wikipedia.org