Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Terasy Ještědu
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
12.9.2018

Terasy Ještědu je přírodní památka ev. č. 1775, která se nachází v okrese Liberec. Důvodem ochrany lokality je unikátní nahromadění produktů mrazového zvětrávání na svazích Ještědu. Jednotlivé části památky (např. Kamenná vrata, Červený kámen, vrcholové sutě) návštěvníkům přibližuje vybudovaná Naučná stezka Terasy Ještědu.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Terasy_Je%C5%A1t%C4%9Bdu

Kamenná vrata2

https://cs.wikipedia.org