Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Skryjská jezírka
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
17.10.2018

Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka na rozhraní okresů Rokycany v Plzeňském kraji a Rakovník ve Středočeském kraji v České republice. Leží v nadmořské výšce 270 m. Jezírka jsou od sebe vzdálená jen několik metrů a každé z nich má délku přibližně 30 m, šířku 10 m a plochu asi 150 m2.

Okolní skalní stěny a prahy tvoří odolné tmavošedé horniny sopečného původu - dacity. V nich vznikly vertikální pukliny, podél těch se začaly rozrušovat a uvolňovat horniny a došlo k proříznutí soutěsky. Ta byla později v nejužším místě zahrazena nanesenými balvany a za takto nanesenou hrází vznikla jezírka.

Jezírky protéká Zbirožský potok, který je přítokem Berounky. Horní jezírko leží těsně pod Skryjským vodopádem, zčásti je sevřeno mezi skalami a zčásti je k němu přístup otevřený. Dolní leží o několik metrů níže mezi stromy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skryjsk%C3%A1_jez%C3%ADrka

SkryjskeJezirko

https://cs.wikipedia.org