Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Apolena
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
2.11.2018

Skalní město Apolena je přírodní rezervace, která se nachází asi 400 východně od obce Troskovice v okrese Semily. Oblast spravuje AOPK ČR - regionální pracoviště Liberecko. Přírodně rezervace má rozlohu 18,3 ha a byla vyhlášena na katastrálním území obce Troskovice pod kódem č. 1933 s účinností od 22. 4. 1998.

Skalní město Apolena vzniklo erozí rozpukané pískovcové tabule. Vliv na zmíněné rozpukání měla jednak erupce blízké sopky Trosky, k níž došly cca před 17 milióny let, a jednak odsedání jednotlivých skalních bloků na úbočí Libuňské brázdy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Apolena_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

PR Apolena-05-2018-dron

https://cs.wikipedia.org