Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Číčov
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
9.11.2018

Číčov je přírodní rezervace v okrese Louny na stejnojmenném kopci (někdy též Čičov či Hořenecký Špičák; německy Spitzberg) o výšce 476 m n. m. u osady Hořenec, nad křižovatkou silnic č. I/15 a II/257. Výměra přírodní rezervace je 7,2 ha. Ochrana byla vyhlášena 23. května 1951. Jedná se o holou čedičovou kupu se stepními společenstvy a o naleziště aragonitu s mezinárodním významem.

Nápadně špičatý, strmý, bezlesý kopec (kóta 477 m), někdy též nazývaný špičák, se nachází na severozápadním okraji Hořence mezi obcemi Kozly a Hořenec v CHKO České středohoří.

Kopec je budován pikritickým leucitinem, v jehož puklinách se nacházejí krystaly aragonitu, a brekcie. Toto naleziště je uváděno v mnoha mineralogických učebnicích a příručkách. Na vrcholu jsou dosud patrné drobné lůmky po těžbě aragonitu, v současnosti je jakákoli těžba nebo sběr zakázána. Lze nicméně nalézt krystaly medově žlutého aragonitu v širším rozsypu na okolních polích mimo území přírodní rezervace.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%AD%C4%8Dov_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

Číčov vrch zima

https://cs.wikipedia.org