Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Ryžovna
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
15.11.2018

Ryžovna je přírodní rezervace vyhlášená v roce 1996. Nachází se v katastrálních územích Ryžovna a Hřebečná nad zaniklou osadou Ryžovna, přibližně 3 km severně od Abertam v okrese Karlovy Varyv Karlovarském kraji. Důvodem je ochrana geologického fenoménu a typických horských společenstev ekosystému horského vrchoviště, včetně okrajových rašelinišť s charakteristickými druhy flóry a fauny Krušných hor.

Kamenolom v jižní části přírodní rezervace s ukázkově vyvinutou sloupcovitou odlučnosti čedičové vyvřeliny je jednou z geologických lokalit Geoparku Egeria, jenž je součástí Česko - bavorského geoparku.

Podloží tvoří třetihorní vulkanické čedičové horniny vystupující z žul karlovarského plutonu. Vulkanická činnost zde probíhala zhruba před 35 až 17 miliony let. Oblast byla v minulosti předmětem lomové těžby kamene. Pozůstatkem po bývalé těžbě je stěna většího lomu v jižní části chráněného území. Neovulkanická čedičová hornina nefelinit zde má výraznou, hrubou sloupcovitou odlučnost, vytvářející tzv. kamenné varhany. Tento jev je způsoben smršťováním lávy při jejím chladnutí. V severní části území je bývalým stěnovým lomem odkryta podobná čedičová hornina tefrit s výraznou deskovitou až kvádrovitou odlučností. Přestože oba lomy jsou od sebe vzdáleny necelých 200 m, je zcela markantní rozdíl mezi strukturou odlučnosti hornin v těchto lomech.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ry%C5%BEovna_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)

PR Rýžovna

https://cs.wikipedia.org