Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Brožova skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
22.11.2018

Brožova skála je přírodní památka ev. č. 818, lokalita nacházející se severoseverovýchodně od obce Sklené u Žďáru nad Sázavou v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina. Chráněné území je v péči AOPK ČR - regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Předmětem ochrany je geomorfologicky význačný skalní tvar typu mrazového srubu.

Jedná se o mrazový srub o rozměrech 100 x 30 m v leukokratních dvojslídných migmatitech, který je rozčleněný do tří stejně vysokých, ve svahu o délce 200m vypreparovaných skalních bloků s výškou 20m. Na úpatí mrazového srubu je suťová halda a 30 m široká kryoplanační terasa, přecházející v 50 metrů dlouhý balvanový proud.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%BEova_sk%C3%A1la

Brožova skála 1

https://cs.wikipedia.org