Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Rybenské Perničky
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
29.11.2018

Rybenské perničky (745 m n. m.) jsou rulové skály a zároveň stejnojmenná přírodní památka ev. č. 682 s maximální nadmořskou výškou 748 metrů, 2 km západně od Pusté Rybné. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Žďárské vrchy. Důvodem ochrany je význačný skalní útvar.

Skály vznikly ve starších čtvrtohorách a jsou tvořeny ortorulami. Dva oddělené skalní bloky dosahují výšek 8 a 16 m. Název pochází od lidového slova perničky, což jsou prohlubně ve tvaru mísy, z nichž největší dosahuje šířky 60 cm a hloubky 20 cm (odvozeno od výrazu "pernice", tj. mísa s povrchem uvnitř zdrsněným, v níž se trdlem na jemno třel uvařený mák).

Území má rozlohu 14,052 ha a v druhé polovině roku je na skalách povolena horolezecká činnost.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rybensk%C3%A9_Perni%C4%8Dky

Rybenske pernicky4

https://cs.wikipedia.org