Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Kunčický bludný balvan
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.12.2018

Balvan se nachází na Vratimovské ulici v ostravské místní části Kunčice městského obvodu Slezská Ostrava. Je umístěn v blízkosti Jižní brány Nové huti na konečné tramvajové linky č. 4. Podpírá jej podstavec z betonu.

Kunčický bludný balvan sem byl zanesen v době ledové někdy ve starších čtvrtohorách. Jeho domovinou je severní Evropa, nejspíše oblasti dnešního středního Švédska či jižního Finska.

Balvan byl objeven v roce 1954 během základových prací na novohuťské slévárně (tehdy Nová huť Klementa Gottwalda). Byl vyzdvižen z hloubky 6,8 m. Hmotnost balvanu činí 17,5 tun. Je elipsovitého, poměrně pravidelného tvaru s rozměry 320 × 250 × 155 cm, což z něj činí největší známý bludný balvan na území České republiky. Je tvořen nažloutle šedorůžovou horninou žulového charakteru popisovanou jako hrubozrnný porfyrický granit. V balvanu lze nalézt i vyrostlice narůžovělých a nažloutlých draselných živců o velikosti 1–2 cm, dále plagioklas, drcený křemen, biotit v protáhlých shlucích, magnetit, apatit a řídce epidot.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kun%C4%8Dick%C3%BD_bludn%C3%BD_balvan

Kuncicky bludny balvan

https://cs.wikipedia.org