Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Stožecká skála
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
14.12.2018

Stožecká skála je přírodní památka ev. č. 1151 na katastrálním území České Žleby, 2 km severně od obce Stožec v okrese Prachatice. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.

Důvodem ochrany jsou skalní výchozy a sutě jako význačné geomorfologické útvary, jakož i přirozené ekosystémy smíšených lesů, jež se na nich a v jejich okolí vyvinuly. Z důvodu ochrany fauny od 1.3. do 30.6. nepřístupná.

Stožecká skála je mohutný skalní útvar (skalní defilé) s jižní 30 m vysokou skalní stěnou dosahující nadmořské výšky 976 m na jihozápadní rozsoše hory Stožec, pod nímž se rozkládá kamenné moře. Horninovým podkladem je leukokrátní, jemnozrnná až středně zrnitá muskovit-biotitická žula, místy s turmalínem, variského stáří zhruba 320 milionů let. Na vrcholu skály je umístěn 5 m vysoký kříž, od nějž se otevírá výhled na obec Stožec, na vrcholky Třístoličníku, Trojmezné a Plechého a při vynikající dohlednosti i na Alpy.

Viac: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BEeck%C3%A1_sk%C3%A1la

Stožecká skála (05)

https://cs.wikipedia.org