Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Smečenská rokle
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
28.1.2019

Přírodní památka Smečenská rokle se nachází na západě okresu Kladno, přibližně 2,5 km jihozápadně od města Smečno a 7 km severozápadně od statutárního města Kladna. Jedná se o několik desítek metrů hluboké, ostře zaříznuté údolí, které na svém nejhořejším toku vyhloubil Svinařovský potok v opukové náhorní plošině Džbánu. Důvodem ochrany, která byla vyhlášena v roce 1987, je geologický profil džbánskou křídou (opuky stupně spodní turon a pískovce stupně svrchní cenoman). Smečenská rokle je součástí Přírodního parku Džbán.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sme%C4%8Densk%C3%A1_rokle

PP Smecenska rokle Smecno KL CZ 151

https://cs.wikipedia.org