Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Panský lom
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
4.2.2019

Panský lom je přírodní památka ev. č. 11171 jižně od města Liberec v okrese Liberec. Chráněné území se nalézá západně od městské části Pilínkov, pod Hlubockým hřebenem a Černým vrchem Ještědsko-kozákovského hřbetu. Chráněné území je v péči Krajského úřadu Libereckého kraje.

Předmětem ochrany je puklinová jeskyně, zvaná "Hanychovská", která se nachází v dolomitickém vápenci bývalého lomu. Jeskyně je významným zimovištěm netopýrů a vrápenců. Na území přírodní památky se vyskytují další zákonem chráněné nebo z regionálního hlediska významné druhy rostlin a živočichů, jejichž biotopem jsou místní skalní stěny a srázy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%BD_lom

Panský lom (2)

https://cs.wikipedia.org