Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Císařská rokle
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
12.2.2019

Císařská rokle je významná přírodní lokalita, která je součástí národní přírodní rezervace Koda v CHKO Český kras. Nachází se na území obce Korno. Jedná se o krasovou rokli v jejíž horní části se nachází vyvěračka s velkým množstvím rozpuštěných vápenců, které se v údolí sráží a tvoří různé pěnovcové hrázky a následně vodopády. Roklí protéká Císařský potok. Největší vodopád, který se zde nachází, má zhruba 2 metry. Nad vyvěračkou je rokle přehrazena téměř kolmou skalní stěnou (vysoká až 80 m) na jejíchž výchozech se nacházejí vzácné teplomilné rostliny (např. včelník rakouský).

Z geologického hlediska se zde nachází významná oblast barrandienského paleozoika, které odkrývá několik prvohorních vápencových profilů. V horní části rokle se nalézají pozůstatky historického lomu, který byl údajně otevřen již ve 14. století v souvislosti se stavbou blízkého hradu Karlštejn. Z důvodu ochrany je vstup přímo do rokle zakázán a legálně je možný pouze s povolením Správy CHKO Český kras.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99sk%C3%A1_rokle

Cisarska rokle

https://cs.wikipedia.org