Minerály a horniny Slovenska      :: prepni na celú stránku

Zahraničie

CZ - Dolomitový důl ve Velké Chuchli
zdroj: https://cs.wikipedia.org
pridané:
7.3.2019

V bývalém dolomitovém lomu vlastněném od roku 1912 Pražskou železářskou společností byl ve 20. letech 20. století založen hlubinný důl pro těžbu krystalických vápenců, které se jako struskotvorná přísada přidávaly v kladenské huti do nučických a chrustenických železných rud. V dole se těžilo v šesti těžebních patrech, na povrchu propojených takzvanou svážnou. Svážna byla obsluhována vzduchovým vrátkem zabudovaným v nejvyšším patře.

Po ukončení těžby roku 1964 přestavěl nový vlastník nejnižší patro u silnice na sklad trhavin. V dole a na jeho povrchu zůstala některá technologická zařízení. Protože byla část z nich rozkradena (například vybavení kompresorovny, rozvodny a dílen), rozhodlo se o přemístění unikátního těžního vrátku a vzdušníků do skanzenu Solvayovy lomy.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dolomitov%C3%BD_d%C5%AFl_ve_Velk%C3%A9_Chuchli

https://cs.wikipedia.org